155/2011 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας παράδοσης των ποσοτήτων για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2010»

155/2011 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας παράδοσης των ποσοτήτων για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2010»

Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας παράδοσης των ποσοτήτων για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2010»

ADS1552011.pdfa