281/2011 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως της προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

281/2011 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως της προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως της προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

ADS2812011_.pdfa