020/2012 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων»

020/2012 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων»

Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων»

ADS0202012.pdfa