316/2018 – Έγκριση Πλαισίου Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης – ΕΣΠΑ 2014 – 2020» και της Πράξης «Εξ Αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων (ΟΠΣ 5000945) που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

316/2018 – Έγκριση Πλαισίου Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης – ΕΣΠΑ 2014 – 2020» και της Πράξης «Εξ Αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων (ΟΠΣ 5000945) που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

316/2018 – Έγκριση Πλαισίου Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης – ΕΣΠΑ 2014 – 2020» και της Πράξης «Εξ Αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων (ΟΠΣ 5000945) που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ