047/2018 – Έγκριση ποσού που έχει κατατεθεί σε μετρητά ως εγγύηση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

047/2018 – Έγκριση ποσού που έχει κατατεθεί σε μετρητά ως εγγύηση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ Α.Ε.