109/2019 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ068 “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες»

109/2019 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ068 “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες»

Τελευταία Νέα