084/2018 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο του έτους 2018»

084/2018 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο του έτους 2018»