154/2016 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για τις «Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2016»

154/2016 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για τις «Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2016»