145/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

145/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

AOE1452012.pdfa