002/2016 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»

002/2016 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»