087/2018 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου

087/2018 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου