140/2018 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Ε΄Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου