010/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος καταλλήλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

010/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος καταλλήλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος καταλλήλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

AOE0102012.pdfa