341/2016 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Φυσικοθεραπευτηρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου

341/2016 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Φυσικοθεραπευτηρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου