044/2016 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων»

044/2016 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων»

044/2016 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων»