045/2016 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας για την υπηρεσία «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2016»

045/2016 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας για την υπηρεσία «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2016»