068/2016 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)»

068/2016 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)»