115/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά το «Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έτους 2011»

115/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά το «Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έτους 2011»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά το «Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έτους 2011»

AOE1152011.pdfa