161/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής που αφορά την υπηρεσία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων».