173/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων»

173/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων»

aoe1732011.pdfa