040/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 -2012»

040/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 -2012»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 -2012»

aoe0402012.pdfa

040/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 -2012»