098/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά για τη «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων»

098/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά για τη «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά για τη «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων»

AOE0982012.pdfa