304/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου»

304/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου»

AOE3042012.pdfa