324/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία για τη «Συντήρηση – καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

324/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία για τη «Συντήρηση – καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία για τη «Συντήρηση – καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

AOE3242012.pdfa