192/2013 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του για την «Προμήθεια χρωμάτων»