Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 01/11/2012 για τη μίσθωση οικήματος στη Παλατιανή