166/2011 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ2/11»

166/2011 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ2/11»

Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ2/11»

AOE1662011.pdfa

Τελευταία Νέα