098/2018 – Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο του έτους 2018»

098/2018 – Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο του έτους 2018»