023/2016 – Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τις επιτροπές του έτους 2016

023/2016 – Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τις επιτροπές του έτους 2016