057/2016 – Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών και εργασιών της Δ/νσης Πολιτισμού του έτους 2016