096/2016 – Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τις επιτροπές του 2016 -2017