493/2015 – Έγκριση πρακτικού κλήρωσης των επιτροπών του έτους 2016