239/2018 – Έγκριση πρακτικού που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Ιλίου

239/2018 – Έγκριση πρακτικού που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Ιλίου