056/2011 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2010»

056/2011 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2010»

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2010»

AOE0562011.pdfa