263/2012 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

263/2012 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για τον έλεγχο των  δικαιολογητικών κατακύρωσης,  που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων  του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

aoe2632012.pdfa