274/2012 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

274/2012 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

AOE2742012.pdfa

274/2012 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»