193/2019 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα»

193/2019 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα»