247/2016 – Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και πυθμένων για τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων spider τύπου MSE 1300/Π.Τ και MSE 1300/Ν.Τ»

247/2016 – Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και πυθμένων για τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων spider τύπου MSE 1300/Π.Τ και MSE 1300/Ν.Τ»

247/2016 – Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και πυθμένων για τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων spider τύπου MSE 1300/Π.Τ και MSE 1300/Ν.Τ»