181/2019 – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου»

181/2019 – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου»

Τελευταία Νέα

181/2019 – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου»