259/2019 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου»

259/2019 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου»

259/2019 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου»

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a