037/2013 – Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για τις επιτροπές 2013»