164/2016 – Έγκριση Πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι την συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων».

164/2016 – Έγκριση Πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι την συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων».

164/2016 – Έγκριση Πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι την συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων».