100/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου»

100/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου»

100/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου»

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a