201/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών»

201/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών»

Τελευταία Νέα