225/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επαναδιακήρυξη της: «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022».(Ομάδες 1,4,7,8,9,10 και 11)

225/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επαναδιακήρυξη της: «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022».(Ομάδες 1,4,7,8,9,10 και 11)

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a