120/2011 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΚΛΕΩΝΑ και ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ που βρίσκεται επί των οδών ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΑ ΚΑΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – Ο.Τ. 2165Β – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

120/2011 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΚΛΕΩΝΑ και ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ που βρίσκεται επί των οδών ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΑ ΚΑΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – Ο.Τ. 2165Β – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΚΛΕΩΝΑ και ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ που βρίσκεται επί των οδών ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΑ ΚΑΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – Ο.Τ. 2165Β – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ADS1202011.pdfa