212/2018 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσας οδού στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 010302 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2138Γ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

212/2018 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσας οδού στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 010302 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2138Γ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ