389/2012 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΨΕΙΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

389/2012 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΨΕΙΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a