315/2016 – Έγκριση ‘‘Πρωτοκόλλου Συνεργασίας’’ του Δήμου Ιλίου με το Π.Π.Π.Α.- Η ΜΗΤΕΡΑ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή του

315/2016 – Έγκριση ‘‘Πρωτοκόλλου Συνεργασίας’’ του Δήμου Ιλίου με το Π.Π.Π.Α.- Η ΜΗΤΕΡΑ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή του