023/2018 – Έγκριση πρότασης απαγόρευσης διέλευσης φορτηγών οχημάτων από την οδό Σκαμάνδρου